Klachten

Wij doen ons uiterste best om zo helder mogelijk te zijn over de producten die je bij ons afsluit of reeds hebt afgesloten. Toch kan het voorkomen dat je het niet eens bent met b.v. een afwijzing van een schade. Uiteraard registreren wij de klacht en proberen de ontstane onvrede voor en met jou op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kan jij je richten tot het Kifid: Klachteninstituut Fincanciële Dienstverlening. Het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Ons aansluitnummer bij het Kifid is: 300.002666.
 

Kifid

Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoonnummer: 070-333 8 999
Website : http://www.kifid.nl/

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring