Vaststellen aandeel eigenwoningschuld

Besluit staatssecretaris van Financiën 30 januari 2018

Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd. Dit besluit kan mogelijk gevolgen hebben voor jouw hypotheekrenteaftrek.

In het besluit heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegeven over zijn standaardzienswijze ten aanzien van schulden die verband houden met de eigenwoning. Deze standaardzienswijze heeft tot veel commotie geleid in het land. De zienswijze sluit namelijk niet aan bij hoe de meeste hypotheekadviezen zijn gegeven.

Op basis van deze standaardzienswijze zou een deel van jouw hypotheekrente mogelijk niet aftrekbaar zijn. Het goede nieuws is dat mogelijke negatieve gevolgen hiervan kunnen worden gerepareerd door gebruik te maken van het goedkeurende besluit. Om gebruik te kunnen maken van het besluit dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Je koopt samen met jouw partner (of hebt samen met jouw partner aangekocht) een eigen woning in de verhouding 50%-50% en je bent de schuld voor financiering van de woning eveneens in die verhouding aangegaan;
  • Je doet samen met jouw partner een beroep op deze goedkeuring door de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente op deze manier in de aangifte(n) op te nemen;
  • Je gaat beiden akkoord met de volgende consequentie: de toepassing van de goedkeuring door het zodanig opnemen van de eigenwoningreserve en de eigenwoningrente in de aangifte(-n) geldt ook voor latere jaren. De verdeling bij helfte van het eigenwoningverleden bij jou en jouw partner kan daardoor niet meer worden herzien of teruggedraaid in een later belastingjaar.
 
Indien je aan bovenstaande voorwaarden voldoet dien je op korte termijn, voor het eerst in de belastingaangifte over 2017, een keuze te maken of je wel of geen gebruik wilt maken van dit goedkeurende besluit. De belastingaangifte kan al vanaf 1 maart worden verzorgd, dus haast is geboden.  

Nadelen
Aan het goedkeurende besluit kleven ook diverse nadelen welke zich bij een eventuele scheiding kunnen manifesteren. Het standaard gebruiken van het besluit is daarom niet altijd de beste keuze.
Als je ervoor kiest gebruik te maken van het besluit, gaat het fiscale verleden van de ene partner voor de helft over op de andere partner. Deze keuze is niet meer terug te draaien. Tijdens je relatie optimaliseer je hiermee de fiscale situatie. Maar bij een eventuele relatiebreuk kan deze keuze wel tot problemen leiden. Het kan hierdoor voorkomen dat de ene partner wel een zogenaamde fiscale eigenwoningreserve realiseert, maar hier geen of minder eigen middelen tegenover heeft staan. Dit kan bij een toekomstige aankoop van een woning leiden tot minder hypotheekrenteaftrek. De keuze brengt ook met zich mee dat het zogenaamde aftrekverleden wordt gedeeld. Hierdoor wordt de hypotheekrente aftrek voor één van beide partners mogelijk in duur beperkt.

Wij raden je aan om samen met jouw fiscalist te bepalen of je gebruik wilt maken van dit besluit.
 
 

 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring